Zdvíhacie zariadenia - Jaroslav Šalát

Zdvíhacie zariadenia - Jaroslav Šalát

Jaroslav Šalát - ZZ

revízny technik zdvíhacích zariadení, revízie zdvíhadiel

podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

odborné prehliadky, 

 odborné skúšky

a revízie

zdvíhacích zariadení
+
zaškolenie obsluhy

 

súčasťou kontroly môže byť aj okamžitá aprava a servis zdvíhadiel

 

osvedčenie
...

 

oprávnenie 01
...

 

oprávnenie 02

...