Ceny

Ceny

Jaroslav Šalát - ZZ

revízny technik, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení

podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

cena dohodou
mobil: 0907 153 083

 

v prípade väčšieho množstva

možná zľava