Školenie

Školenie

Jaroslav Šalát - ZZ

revízny technik ZZ, školenie žeriavnikov a viazačov bremien

podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

- výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích 

s vymedzením na zdvíhacie zariadenia.

 

A Aa,b,e,Ba,b,c,c2,d,d1,d2,d3,d4,f,g

 

- výchova a vzdelávanie viazačov bremien