Revízie

Revízie

Jaroslav Šalát - ZZ

revízny technik vyhradených technických zariadení zdvíhacích

podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 

technické zaiadenia zdvíhacie skupiny A:
a žeriavy a zdvíhadlá
b pohyblivé pracovné plošiny
c regálové zakladače

 

technické zaiadenia zdvíhacie skupiny B:
a žeriavy a zdvíhadlá s motorovím pohonom a nosnosťou do 1000kg,

s ľudským pohonom a nosnosťou od 1000kg do 5000kg

a vrátky s motorovým pohonom
b zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov
c prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena
c2 zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napr. magnet, drapák, okrem prostriedkov uvedenych v skupine c písmeno a)
d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel
d1 zdvíhacia rampa
d2 zdvíhacia plošina
d3 stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zariadenia,

ktoré sú určné na zdvíhanie vozidiel
d4 zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vizdla,

ktoré je určné na nakladanie alebo vykladanie tovaru
f zvislé posuvné brány
g regálové zakladače